Honorarium

Advocatenkantoor Obbeek werkt in beginsel op basis van een uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de aard van de zaak, het financiële belang en bijzondere omstandigheden zoals spoedeisendheid.  Ook andere financiële afspraken zijn mogelijk. Pieter Obbeek wisselt daarover graag met u van gedachten. In een eerste bespreking wordt het uurtarief met u besproken en worden hierover afspraken met u gemaakt.